Archiv článků

KONTROLA POZEMKŮ

20.01.2014 22:00
KONTROLA POZEMKŮ Bytové družstvo Práčská sedma žádá všechny vlastníky, aby si zkontrolovali, zda mají zapsány všechny pozemky ve své smlouvě o převodu bytu do osobního vlastnictví, případně v následných kupních smlouvách při převodech bytu. Jedná se o tyto...

Shromáždění vlastníků bytových jednotek v březnu 2014

06.01.2014 09:00
Dne 25. března 2014 od 18.00 hodin v sále SBD Zvonková, Praha 10 Prezence od 17.30 hodin Program: Volba pracovních komisí (mandátová, návrhová) Zpráva o hospodaření za rok 2013 vč. zprávy o činnosti SVJ od posledního Shromáždění Plán činnosti na rok 2014 Rozpočet na rok 2013, vč. návrhu...

Zdanění příjmů z pronájmu společných prostor

01.01.2014 00:01
Zdanění příjmů z pronájmu společných prostor domu Daňový poradce odpovídá... Ani nový Občasnský zákoník to nezměnil a Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je nadále způsobilé vykonávat činnosti spojené se správou, provozem a opravami společných částí domu. Tyto části však nejsou majetkem SVJ, jsou...

Shromáždění vlastníků byt. jednotek Práčská sedma - září 2013 (volby výboru!!)

04.09.2013 17:16
Dne 17. září 2013 od 18.00 hodin v sále SBD Zvonková, Praha 10 Prezence od 17.30 hodin Program: Volba nového výboru SVBJP7 Informace o rekonstrukci střechy Diskuze Usnesení a závěr  

Shromáždění vlastníků bytových jednotek

04.12.2012 23:13
Dne 11. prosince 2012 od 18.30 hodin v sále SBD Zvonková, Praha 10 Prezence od 17.30 hodin Program: Zpráva o činnosti za rok 2012 Plán činnosti na rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2012 vč. návrhu na zvýšení záloh na služby (očekávaná větší diskuze) Rozpočet na rok...

Oprava, údržba, rekonstrukce nebo modernizace?

11.12.2011 22:09
Oprava, údržba, rekonstrukce nebo modernizace? Technické zhodnocení má znaky nejen opravy, ale ve větším rozsahu hlavně zhodnocení majetku. Provádí se formou rekonstrukce nebo modernizace objektu. V našem domě se jedná především o vnitřní rozvody vody a bytové vodoměry, ústřední vytápění...

Evidenční listy

13.09.2011 22:22
Evidenční listy Na schůzi jsme informovali, že budeme rozdávat vlastníkům prostřednictvím domovních důvěrníků Evidenční listy. Na nich jsou údaje o vlastnících převzaté z firmy, která dělala evidenci pro Bytové družstvo Práčská sedma (P7). Ty je třeba zkontrolovat, opravit dle skutečnosti a...

Webové stránky byly spuštěny

13.09.2011 22:21
Na úvod Dnešním dnem byly spuštěny webové stránky Společenství vlastníků bytových jednotek Práčská sedma. Zde bychom Vás chtěli informovat o důležitých věcech týkajících se našeho domu. Pokud máte nějaké dotazy, napište nám - můžete použít přímo k tomu určenou sekci "Napište nám", takže...

Schůze vlastníků

06.09.2011 18:00
Dne 6.9.2011 proběhla schůze vlastníků SVBJ Práčská sedma v konferenční místnosti SBD ve Zvonkové ulici. Schůze byla usnášeníschopná. Probraly se důležité informace o úvěru, účastníci mohli shlédnout prezentaci na velkém plátně, pomocí které byly vysvětleny rozdíly mezi Bytovým družstvem a...
Záznamy: 51 - 59 ze 59
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6