Časté dotazy a odpovědi

Co není povinností SVJ?

Povinností SVJ není:

  • Úklid prostranství pozemku SVJ ve smyslu různých odpadků od zeleniny, sáčků a jiných nečistot.
  • Úklid psích exkrementů.
  • Úklid společných prostor po řemeslnících v případě pracích ve vašem bytě.

Úklid suterénu

Máte-li nepotřebné věci větších rozměrů a uskladňujete je ve společných prostorech domu, napište na ně vaše jméno a termín, kdy je odklidíte. Odklizeno musí být při nejbližším přistavění velkoobjemových kontejnerů.

Zhruba 1x měsíčně jsou v blízkosti našeho domu přistavěny kontejnery v těchto ulicích:

  • Práčská 101, parkoviště aut pod ulicí Jasmínovou
  • Roh ulice Práčská a Topolová

Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru, např. nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, zdravotní keramika, zrcadla, lyže apod. Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady (vč. ledniček, monitorů, televizorů, autobaterií apod.), pneumatiky, stavební odpad. Kontejnery je zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti. Odpady není povoleno odkládat mimo kontejner, ani v případě, kdy je již naplněn.


Objemné domácí odpady je možné také předávat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy, například v ulici Zakrytá, Záběhlice (v slepé části ulice). Předání odpadu ve sběrných dvorech je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatné.


Více informací na telefonním čísle 272 764 058.

Co dělat v případě havárie?

Plyn

  • Zjistite-li únik plynu ve vašem bytě, tak nejříve uzavřete přivod plynu v bytě a teprve poté zjišťujte a odstraňte příčinu. Jestliže je únik před plynoměrem, tak uavřete plyn na hlavním přivodu a volejte havarijní službu.
Voda
  • Zjistite-li únik vody ve vašem bytě, tak nejříve uzavřete přivod vody v bytě a teprve poté zjišťujte a odstraňte příčinu. Jestliže je únik před vodoměrem, tak uavřete vodu na hlavním přivodu a volejte havarijní službu či instalatéra podle rozsahu závady.
Elekřina
  • Zjistite-li závadu na elektorinstalaci ve vašem bytě, tak nejdříve přeruště přívod el. energie do závadného obvodu pomocí jističů ve vašem bytě a teprve poté zjišťujte a odstraňte příčinu. Jestliže je porucha el. rozvodů v celém bytě, tak odpojte byt od el. energie pomocí jističe na chodbě a nechte si provést opravu elektrických rozvodů odbornou firmou.

 

K čemu nám slouží nádoby na bioodpad?

Nádoby na bioodpad slouží jenom a výhradně pro údržbu zeleně. Nejsou určeny pro odkládání zbytků jídla, které se v nich nerozloží a naopak zapáchá (viz usnesení shromáždění vlastníků ze dne 19.12.2017). Nádoby jsou odváženy jednou za 14 dní.

Je možnost vyzdít si sklepní kóji až do stropu?

Vyzdít si sklepní kóji až do stropu je možno pouze na vlastní náklady a pouze v případě, kdy kójí neprobíhá žádné vedení.

Pro úschovu kol, kočárků a jiných sportovních předmětů je možno využít společných prostor nazvaných jako "kočárkárna". Na tyto prostory se vztahuje pojištění domu (společných prostor), neboť počet uživatelů je omezen a správě domu znám počet klíčů, které uživatel prostoru přebírá.

Doporučujeme zvážit možnost pronájmu místnosti za 630 Kč/měsíc.

Co s hlučnými sousedy?

Tento problém je dost častý a moc toho nezmůžete. Pokud by se jednalo např. družstevní byt či jiný nájemní, můžete si stěžovat předsedovi družstva, pronajímateli a ten by měl učinit kroky k nápravě. V případě bytu v OV je to složitější. Jestliže jde o hluk v noci, můžete zavolat Policii ČR. Nejdříve se však pokuste o domluvu a až teprve neutichajícího hluku využijte možnosti Policie. Noční klid je povážován v době od 22:00 do 6:00 hodin.

Více jak to lze řešit se můžete dočíst v tomto článku.