Dokumenty a formuláře

Domovní řád - SVJ Práčská - 2015

Stanovy Společenství vlastníků pro dům 2595 - 2602 Práčská, Praha (2017)
(aktualizováno o notářský zápis ze Shromáždění 2016 a 2017, kdy došlo k aktualizaci Stanov a bylo založeno do SL dne 17.8.2017 / číslo listiny S 12693/SL21/MSPH )

Prohlášení vlastníka (PDF)

Návody

Návod na údržbu a seřízení oken VEKRA

Návod na nastavení ventilu topení

Ostatní

sdr_vzor_stavebni_ohlaseni.doc (28 kB)

Energetický šítek - platný od 10/2019 (PDF)

Návrh usnesení ze shromáždění Společenství vlastníků

Výsledek hlasování per rollam z prosince 2019 (hlasování ukončeno dne 16.2.2020)

Návrh usnesení ze dne 19.12.2017

Notářský zápis ze shromáždění Společenství vlastníků ze dne 19.12.2017