Akce "Plyn" - Oznámení

19.06.2016 00:01

Oznamujeme Vám, že od pondělí 20.6.2016 do 30.6.2016 bude probíhat první etapa přetěsnění domovního plynovodu. Druhá etapa bude zahájena začátkem září. V níže uvedených termínech je potřeba zajistit přístup k plynoměrům, kdy budou demontovány plynoměry a celý rozvod bude po dobu dvou dnů odstaven. První den dojde k napuštění plynovodu těsnícím přípravkem, který bude v odpolední či večerních hodinách vypuštěn. Druhý den dojde k osazení plynoměrů, jejich zablombování a zprovoznění plynovodu.

Důležité:

- Je nutné zpřístupnění všech bytů po celou dobu průběhu prací.

- Pro znovu osazení si připravte poslední vyúčtování za plyn.

 

Termíny I. etapy:

Dům 2596/91 - 20.-21.6.2016
Dům 2597/93 - 22.-23.6.2016
Dům 2599/97 - 27.-28.6.2016
Dům 2598/95 - 29.-30.6.2016

 

Termíny II. etapy:

Dům 2595/89 - 5.-6.9.2016
Dům 2601/99 - 7.-8.9.2016
Dům 2602/101 - 12.-13.9.2016

 

Výbor děkuje za spolupráci při průběhu celé akce.