Co nepatří do společných prostor a chodeb!

11.02.2022 19:26

Chceme upozornit a obzvláště nové vlastníky, že do společných prostor není dovoleno odkládat dosloužilé spotřebiče (sporáky, televize, nábytek atd.). Zároveň není z bezpečnostních a požárních pravidel dovoleno umisťovat na chodbách botníky, poličky a jiné předměty, které mohou bránit v případě požáru evakuaci osob.

Buďme v tomto směru ohleduplní vůči ostatním a neumisťujme tyto předměty do společných prostor a chodeb. Nikdy nevíte, co se může přihodit a tyto předměty v případě zakouřené chodby můžou bránit evakuaci. Možná si to ani neuvědomujeme, ale záchranářům může jakýkoliv předmět, který tam nemá co dělat, komplikovat záchranu osob.

Botníky, poličky si schovejte dovnitř svých bytů a dosloužilé spotřebiče, nábytek odkládejte do sběrného dvora nebo do velkoobjemových kontejnerů, které bývají několikrát do roka přistavěné poblíž domu. Termíny přistavěných kontejnerů se dozvíte na úvodní stránce.

 

Takhle ne !!!