Hromadný odvoz starých spotřebičů

25.03.2018 14:30

Vážení,

opět se vyskytl problém s odkládáním věcí do suterénních prostor a zbytečně jsme platili odnášení do kontejneru 22.3.2018. Kromě toho přistavený kontejner MČ Praha 10 nezajišťuje vyvážení nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů. Proto se statutární orgán SV rozhodl, že nabídne možnost hromadného odvozu starých elektrospotřebičů. K tomu dáváme tuto informaci:

  • Hromadný odvoz bude zajištěn na středu 4. dubna 2018 v dopoledních hodinách
  • Odvezeny budou staré lednice, mrazáky, pračky, televize, magnetofony, telefony, psací stroje
  • V úterý 3. dubna 2018 během dne, nejdéle ve středu do 8,00 hodin ráno je nutno jmenované předměty uložit do společných prostor v suterénu domu, a to na místa, která nejsou uzamčena (nepoužívejte sušárny, kočárkárny)
  • Za každý předmět bude vybrán příspěvek 150,- Kč, který bude vyúčtován v předpisu záloh (náklady na vynesení věcí do auta a odvoz na sběrný dvůr). Nemusíte tedy platit hned. Z tohoto důvodu vás velice prosíme, abyste označili předměty k odvozu jménem, případně nám toto sdělili na správu domu telefonicky či e-mailem.
 

Věříme, že toto řešení bude přínosem pro zkvalitnění služeb správy domu a přispěje k čistotě v domě.

Děkujeme

 

Mgr. Miroslav Čermák, správa domu, tel. 777020694

Milena Čermáková, zastupující za předsedu SV, tel. 601231044

e-mail: svbjp7@seznam.cz, nebo milena@danevpraze.cz

 

AMC daně-účto, s.r.o, předseda společenství