KONTROLA POZEMKŮ

20.01.2014 22:00

KONTROLA POZEMKŮ

Bytové družstvo Práčská sedma žádá všechny vlastníky, aby si zkontrolovali, zda mají zapsány všechny pozemky ve své smlouvě o převodu bytu do osobního vlastnictví, případně v následných kupních smlouvách při převodech bytu. Jedná se o tyto pozemky:

Parcelní číslo

Podíl pro 3+1

Podíl pro 2+1
středový
Podíl pro 2+1
krajní
Parcely pod domem:
2078/72 - 2078/77 694/76034 527/76034 526/76034
Sousední parcely:
2078/78 dtto dtto dtto
2078/416 dtto dtto dtto
2078/417 dtto dtto dtto

POZOR! Někdy jsou zlomky zkrácené dvěma nebo naopak vynásobené dvěma. Pro správné porovnání je třeba, aby číslo pod zlomkem bylo rovno 76034. Např. místo 526/76034 můžete najít v katastru 263/38017, což je totéž. Pokud obě čísla vynásobíte (2x263 / 2x38017), dostanete zpátky zlomek 526/76034.

Jednoduchá kontrola lze přes stránky Nahlížení do KN. Zvolíte "Výběr parcely", následně vyplníte obec = Praha, potvrdíte, v dalším políčku vyberete "Záběhlice", potvrdíte, a pak zadáte jedno z výše uvedených čísel parcel. Parcely 2078/72-77 jsou parcely pod domem a měly by mít všechny stejný podíl určitě. Ostatní jsou pozemky mimo dům. Pokud zadáte parcelu 2078/78, tak ta sousedí se všemi pozemky mimo dům, proto na jeho stránce můžete kliknout na tlačítko "Sousední pozemky" a uvidíte krásný přehled všech pozemků, které vás zajímají (2078/77 bude reprezentovat pozemky pod domem 2078/72-77).