Návrh usnesení z hlasování pre rollam

19.07.2018 13:40

Před nedávnem jste obdrželi tištěný Návrh usnesení z hlasování per rollam. Tímto korespondečním hlasování pomůžete zajistit správný chod našeho Společenství.

Prosíme, pomozte řešit společné zájmy našeho Společenství vlastníků odevzdáním tiskopisu i v případě, že s něčím nesouhlasíte.

 

Program:

  1. Účetní závěrka roku 2017
  2. Rozšíření akcí v roce 2018 - návrh na osazení odvzdušňovacích ventilů na všechna tělěsa ÚT v domě
  3. Souhlas GDPR
  4. Využití společných prostor v domě
k bodu 1)
 
Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát, stav pokladny a banky, pohledávek a závazků.
 
k bodu 2)
 
Osazení odvzdušňovacích ventilů na všechna tělesa v domě. Odpadnou problémy s odvzdušněním těles osazených v protispádu a další problémy při opakovaném odvzdušnění.
 
k bodu 3)
 
Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25.5.2018.
 
k bodu 4)
 
Pořadí zájemců o prázdné prostory v suterénu domu (viz tištěný bulletin).