Schůze vlastníků

06.09.2011 18:00

Dne 6.9.2011 proběhla schůze vlastníků SVBJ Práčská sedma v konferenční místnosti SBD ve Zvonkové ulici.

Schůze byla usnášeníschopná. Probraly se důležité informace o úvěru, účastníci mohli shlédnout prezentaci na velkém plátně, pomocí které byly vysvětleny rozdíly mezi Bytovým družstvem a Společenstvím vlastníků jednotek, mezi družstevníkem a vlastníkem. Dále viděli přehledné tabulky ohledně úvěru a možnosti doplacení jeho části. Odsouhlasila se změna stanov ohledně vložení možnosti korespondenčního hlasování.