Odstupující výbor hledá nové členy výboru

06.02.2017 12:30

Současný odstupující výbor hledá nové členy výboru a především ty, co chtějí pomoct při rozhodování a péči o náš společný majetek. Pan Zimek (člen výboru SVJ), pan Nun (člen výboru SVJ) a pan Novotný (předseda SVJ) se rozhodli ve výboru SVJ nepokračovat z časových a osobních důvodů. Bohužel současná situace nám nedovoluje pečovat o svěřený majetek v takovém rozsahu, v jakém bychom chtěli. Vzhledem k tomu, že se chceme chovat jako dobří hospodáři a současná situace nám to neumožňuje, tak jsme se rozhodli ve výboru nadále nepokračovat. Tímto hledáme nové členy, kteří by mohli s maximální péčí a nasazením pokračovat. Přijďte na shromáždění vlastníků 28.2.2017 od 18 hodin (prezence 17:30) rozhodnout o té nejlepší volbě!!! Jde o Váš vlastní majetek!!!

Výbor SVJ