Oprava, údržba, rekonstrukce nebo modernizace?

11.12.2011 22:09

Oprava, údržba, rekonstrukce nebo modernizace?

Technické zhodnocení má znaky nejen opravy, ale ve větším rozsahu hlavně zhodnocení majetku. Provádí se formou rekonstrukce nebo modernizace objektu. V našem domě se jedná především o vnitřní rozvody vody a bytové vodoměry, ústřední vytápění včetně příslušenství, regulační techniku, vnitřní rozvody kanalizace a odpadových šachet, vnitřní rozvody elektroinstalace, stropní a nástěnná svítidla ve společných prostorách, rozvodní skříně, základní armatury a vybavení spojené se stavbou domu, výtahy, protipožární zařízení, izolace, mříže.

Vlastník bytové jednotky je spoluvlastníkem části společných prostor podle svého podílu zapsaného v katastru nemovitostí. Z toho vyplývá, že je jeho povinností podílet se na kvalitě bydlení a užívání společných částí domu, které s bydlením souvisí. Musí tedy přispívat na nutné opravy, ale i na rekonstrukce a modernizace v případech, kdy to nařizuje zákon nebo pokud se na tom shodne shromáždění vlastníků bytových jednotek.

Buďme si vědomi toho, že hodnota domu a tedy i bytu je tím větší, čím je lépe udržován. Připravme se na tyto akce:

Leden 2012 – výměna vodoměrů

- na studenou vodu s možností vyměnit i vodoměr na teplou vodu.

Rekonstrukci elektroinstalace

vchod 2602 – období leden 2012 (zjištěn havarijní stav)
vchod 2596 – období 20. 1. – 15. 2. 2012 (opakované problémy s výtahem, vyprošťování lidí)
vchod 2601 – období 15. 2. – 5. 3. 2012 (pokračování z kraje směrem do středu)
vchod 2595 – období 5. 3. – 31. 3. 2012 (dokončení krajních prostor)
vchod 2597 – období 1. 4. – 20. 4. 2012 (střed domu)
vchod 2598 – období 20. 4. – 12. 5. 2012 (střed domu)
vchod 2599 – období 13. 5. – 31. 5. 2012 (střed domu)

Střechu – ANO nebo NE ????

- zkuste s námi výběrové řízení
- projednáme s vámi alternativu střechy ploché nebo sedlové
- požádáme vás o názor, zda je lépe flekovat zatékání opravami nebo to udělat pořádně

OPRAVENO NA STAV K 7.1.2012: Střecha se zatím nebude rekonstruovat.