Plánujete rekonstrukci bytu?

11.02.2022 20:22

V případě, že plánujete rekonstrukci bytu, tak jste povinni o tom informovat SVJ. Je potřeba sdělit rozsah prováděné rekonstrukce, protože části bytu jsou společné s ostatními vlastníky.

Setkáváme se často s neoprávněným zásahem do odvětrávací šachty, kdy dochází v této části k napojení digestoře. Bohužel současné odvětrávání není pro odsávání z digestoří přizpůsobeno a pochází z doby, kdy používání digestoří nebylo v domácnosti běžné. V případě, že o odsávání par uvažujete, tak konzultujte toto řešení s SVJ. Jde o to, že v případě neinfomování dochází k neodborné instalaci a k narušení vlastností vzduchotechniky. Neodborným zásahem jsou ovlivněni ostatní vlastníci bytu.