AKTUALIZOVÁNO: Shromáždění Společenství vlastníků pro dům 2595-2602, Práčská, Praha dne 19.12.2017

29.11.2017 20:45
Aktualizováno dne 12.1.2018

Návrh usnesení odsouhlasený dne 19.12.2017 si můžete přečíste nebo stáhnout zde.

 

Dne 19. prosince 2017 od 18.00 hodin v sále SBD Zahradní Město, Zvonková 3048/2, Praha 10

Prezence od 17.30 hodin

Program*:

  1. Prezence a kontrola usnášení schopnosti
  2. Zahájení schůze, volba předsedajících a pracovních orgánů shromáždění (mandátová a návrhová komise)
  3. Hodnocení roku 2017 vč. vyhodnocení akcí a rozpočtu za rok 2017, informace o sankcích
  4. Prohlášení vlastníka budovy z roku 2000 a návrh změn
  5. Schválení rozpočtu na rok 2018 vč. investic pro rok 2018 (diskuze ke zvýšení příspěvku do fondu oprav)
  6. Změna Stanov SVJ pro dům 2595-2602 Práčská, Praha
  7. Diskuze
  8. Usnesení a závěr shromáždění

----------------------------------------------------------

* Program schůze je průbežně aktualizován.

 

Podklady pro shromáždění