Revize plynu

07.03.2016 12:10

Upozorňujeme všechny vlastníky bytů, že výbor SVJ organizuje prohlídku plynových spotřebičů a plynoměru v bytě v úterý 22. března 2016 a ve středu 23. března 2016 vždy od 9,00 do 17,00 hodin. Pokud si chcete zajistit revizi sami a v jiném termínu, máte povinnost předat revizní zprávu výboru SVJ, který ji uloží do dokumentů našeho domu.

Pokud nemůžete z vážných důvodů byt zpřístupnit, je možno dohodnout s revizorem panem Plchem náhradní termín, ovšem na vaše náklady.

Budeme rádi, když využijete možnosti hromadné kontroly za částku 50,- Kč/byt, která bude zahrnuta do vyúčtování služeb roku 2016.