Shromáždění Společenství vlastníků pro dům 2595-2602, Práčská, Praha dne 14.5.2019

19.04.2019 10:00

Dne 14. května 2019 od 18.00 hodin v sále SBD Zahradní Město, Zvonková 3048/2, Praha 10

Prezence od 17.30 hodin

Program:

  1. Prezence a kontrola usnášení schopnosti
  2. Zahájení schůze, volba předsedajících a pracovních orgánů shromáždění (mandátová a návrhová komise)
  3. Hodnocení roku 2018 vč. vyhodnocení akcí a rozpočtu za rok 2018
  4. Schválení rozpočtu na rok 2019 vč. investic pro rok 2019 (diskuze ke zvýšení příspěvku do fondu oprav, výplata za nátěr radiátorů v bytech, nátěr stupaček společných částí domu za WC)
  5. Změna domovního řádu, provozu společných částí domu, změna stanov SVJ (návrh pro diskuzi)
  6. Diskuze
  7. Usnesení a závěr shromáždění

Dokumenty pro shromáždění