Shromáždění vlastníků byt. jednotek Práčská sedma - září 2013 (volby výboru!!)

04.09.2013 17:16

Dne 17. září 2013 od 18.00 hodin v sále SBD Zvonková, Praha 10

Prezence od 17.30 hodin

Program:

  1. Volba nového výboru SVBJP7
  2. Informace o rekonstrukci střechy
  3. Diskuze
  4. Usnesení a závěr