Shromáždění vlastníků bytových jednotek v březnu 2014

06.01.2014 09:00

Dne 25. března 2014 od 18.00 hodin v sále SBD Zvonková, Praha 10

Prezence od 17.30 hodin

Program:

  1. Volba pracovních komisí (mandátová, návrhová)
  2. Zpráva o hospodaření za rok 2013 vč. zprávy o činnosti SVJ od posledního Shromáždění
  3. Plán činnosti na rok 2014
  4. Rozpočet na rok 2013, vč. návrhu na zvýšení záloh na služby
  5. Diskuze
  6. Schválení roční účetní uzávěrky
  7. Návrh na nové STANOVY SVJ (viz zákon č.89/2013 - NOZ)
  8. Diskuze
  9. Návrh a schválení usnesení
  10. Závěr