Shromáždění vlastníků bytových jednotek v březnu 2015

02.02.2015 00:00

Dne 24. března 2015 od 18.00 hodin v sále SBD Zvonková, Praha 10

Prezence od 17.30 hodin

Program:

  1. Zahájení schůze, volba předsedajících a pracovních orgánů shromáždění (mandátová a návrhová komise)
  2. Zpráva o činnosti výboru SVJ včetně revizní zprávy o hospodaření za rok 2014
  3. Schválení účetní závěrky vč. výkazů za rok 2014
  4. Návrh akcí a rozpočtu na rok 2015
  5. Domovní řád – Diskuze a schválení
  6. Akce "LINO" a "Regulace topení"
  7. Usnesení (návrh a schválení po diskuzi)
  8. Závěr Shromáždění