Shromáždění vlastníků bytových jednotek

04.12.2012 23:13

Dne 11. prosince 2012 od 18.30 hodin v sále SBD Zvonková, Praha 10

Prezence od 17.30 hodin

Program:

  1. Zpráva o činnosti za rok 2012
  2. Plán činnosti na rok 2013
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2012 vč. návrhu na zvýšení záloh na služby (očekávaná větší diskuze)
  4. Rozpočet na rok 2013
  5. Diskuze
  6. Návrh a schválení usnesení
  7. Závěr