Výměna zvonkových panelů a audiotelefonů

02.03.2022 20:43

Výměna zvonkových panelů a domovních telefonů bude zahájena v 2.polovině března 2022. Aby mohl dodavatel dodržet ceny, které se stále zvyšují, sdělte prosím obratem, máte-li zájem o některý z videotelefonů, případně jiný na email svbjp7@seznam.cz. U obou vchodů bude instalováno 20 zvonkových tlačítek a mluvítko s kamerou. Telefony v bytech budou umístěny na stávajících místech, jenom budou vyměněny za nové. Tlačítka zvonků na schodišti v patrech, zůstanou beze změny.

Více o možnosti pořízení videotelefonu si můžete přečist v  tomto dokumentu .

Vlastníky, kteří svůj byt pronajímají, žádáme, aby po vyhlášení termínů montáže zařídili u svých nájemníků přítomnost v bytě. Pro úspěšnost akce je vhodné, aby mělo SVJ na nájemníky také telefonní kontakty.