Výsledek hlasování per rollam z prosince 2019.

25.02.2020 13:30

Vážení vlastníci,

informujeme vás o výsledcích hlasování per rollam z prosince 2019, které bylo ukončeno dne 16.2.2020.

Rozhodování o hlasování per rollam se řídilo ustanoveními § 1210 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., dle kterého bylo možno bez dalšího rozhodovat, neboť tato možnost vychází ze stanov našeho SVJ. Vsouladu splatnými zákony ho navrhl statutární orgán. Hlasování bylo ukončeno 16. února 2020, když svůj názor vyjádřili vlastníci 115 jednotek ze 140 jednotek našeho domu. Hlasování předcházelo předání návrhu na usnesení spolu s pozvánkou na společnou schůzku v 7 vchodech našeho domu. Návrh usnesení byl předán před hlasováním v písemné formě všem vlastníkům. Hlasovací lístek byl předložen jako příloha informačního bulletinu SVJ v prosinci 2019. Kromě toho byl návrh na usnesení zveřejněn na webových stránkách www.pracskasedma.cza na všech 14 nástěnkách vdomě. Rozhodnutí se přijímalo většinou hlasů všech vlastníků, neboť stanovy společenství nevyžadují vyšší počet hlasů, ve smyslu § 1214 NOZ. Křížkem nebo slovně se označovala pouze jedna možnost, jinak bylo hlasování neplatné.

 

>> KOMPLETNÍ ZNĚNÍ VÝSLEDKŮ KE STAŽENÍ ZDE <<