Výsledky hlasování za prosinec 2021/leden 2022, návrh oprav v roce 2022

18.02.2022 15:47

Jak dopadly výsledky hlasování z bulletinu prosinec 2021/leden 2022, kdy jste měli možnost hlasovat do 20.1.2022 a vyjádřit se k jednotlivým bodům? Výsledky najdete právě zde:

HLASOVACÍ LÍSTEK č. 1 – volíme nové vedení SVJ = 63591, tj. 83,6 %

HLASOVACÍ LÍSTEK č. 2 – doporučené hlášení oprav a jak naložit s vrbou v r.2022 = 59908, tj. 78,8 %

HLASOVACÍ LÍSTEK č. 3 – čištění a dezinfekce vzduchotechniky v domě (21 stoupaček) = 63066, tj. 82,9 %

HLASOVACÍ LÍSTEK č. 4 – nefunkční domácí zvonky nahradíme novými a s kamerou = 61680, tj. 81,1 %

HLASOVACÍ LÍSTEK č. 5 – údržba pozemku = 63592, tj. 83,6 %

HLASOVACÍ LÍSTEK č. 6 – optické sítě do domu = 59379, tj. 78,1 %

HLASOVACÍ LÍSTEK č. 7 – ROZPOČET SVJ na rok 2022 = 64645, tj. 85,0 %

AKCE SVJ - výměna vodoměrů a indikátorů ÚT bez hlasování (zákon).

NÁVRH OPRAV z rozpočtu fondu oprav (některé práce je možno dělat po vchodech):


výtahy po odborných zkouškách (2/2022)                                  2000 Kč/byt                    280.000 Kč

oprava domovních telefonů vč. zvonkového panelu (4/2022)    5000 Kč/byt                    700.000 Kč

údržba střechy – 4 x ročně                                                         500 Kč/byt                       280.000 Kč

protipožární dveře 7 x HUP (přesun z roku 2021)                      1000 Kč/byt                    140.000 Kč

výměna indikátorů tepla s příspěvkem VJ 25% (300 Kč) +         900 Kč/byt                     126.000 Kč

výměna vodoměrů na TV a SV s přísp. VJ 25% (2x250 Kč)+    1500 Kč/byt                    210.000 Kč

revize vzduchotechniky bez nutných oprav šachty                     1350 Kč/byt                    189.000 Kč

rezerva na opravy po revizi vzduchotechniky-odhad                10000 Kč/byt                 1 400.000 Kč

vysazení 2 stromů u čp. 2602/101 (posudek odborníka)                                                     40.000 Kč

dveře do nájemních místností (z příjmu za nájem – 20 ks)                                                400.000 Kč   

získané prostředky z nájmu 2012-2021 = 1.250.800 Kč (výdaje = 0 Kč)                                           

CELKEM s rezervou 20% navýšení cen za dům                                                         3.335.000 Kč  

Celkový příjem na rok 2022 = 1.605.744 Kč

Zůstatek na spořícím účtu k 15.12.2021 = 3.165.585 Kč

 

Návrh výdajů z FO = 23.822 Kč/byt (v roce 2021 byl návrh výdajů z FO =  22.537 Kč/byt, za dům 3.155.200 Kč)