plyn

Zjistite-li únik plynu ve vašem bytě, tak nejříve uzavřete přivod plynu v bytě a teprve poté zjišťujte a odstraňte příčinu. Jestliže je únik před plynoměrem, tak uavřete plyn na hlavním přivodu a volejte havarijní službu.

 

VOda

Zjistite-li únik vody ve vašem bytě, tak nejříve uzavřete přivod vody v bytě a teprve poté zjišťujte a odstraňte příčinu. Jestliže je únik před vodoměrem, tak uzavřete vodu na hlavním přívodu a volejte havarijní službu či instalatéra podle rozsahu závady.

elektřina

Zjistite-li závadu na elektorinstalaci ve vašem bytě, tak nejdříve přeruště přívod el. energie do závadného obvodu pomocí jističů ve vašem bytě a teprve poté zjišťujte a odstraňte příčinu. Jestliže je porucha el. rozvodů v celém bytě, tak odpojte byt od el. energie pomocí jističe na chodbě a nechte si provést opravu elektrických rozvodů odbornou firmou.