ZVEME VÁS NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

 1. Zahájení a volba komisí
 2. Vyhodnocení akcí SVJ z fondu oprav za rok 2023
 3. Přehled vyúčtování za rok 2023 a schválení změn výše záloh na rok 2024
 4. Plánované investiční akce pro rok 2024
  • 4.1. Zřízení a zabezpečení sklepních prostor pro úschovu kol a sportovního vybavení
  • 4.2. Revitalizace dílčích částí střechy a střešní konstrukce
   • 4.2.1. Prezentace zástupce firmy IP Polná – fotovoltaické panely pro SVJ Práčská 2595–2602 Praha
 5. Schválení rozpočtu na rok 2024
 6. Návrh na usnesení, hlasování o návrhu usnesení a závěr